Menu

Nuôi con Archive

Cho trẻ ăn trong tháng thứ 8

CHO TRẺ ĂN TRONG THÁNG NÀY Những thức ăn trẻ dùng tay Đối với phần lớn các bà mẹ, việc cho bé ăn dặm sẽ sớm cai sữa bé. Khi mới cho ăn miệng bé mím chặt lại, đầu bé quay ngang quay ngửa mà phải giữ chặt bé lúc cho ăn (giữ chặt vào