Menu

Monthly Archive:: Tháng Sáu 2019

Biến không gian ngoài trời của bạn thành thánh địa( tiếp)

 Tạo thêm không gian trồng cây. Các khu vườn đô thị thường tạo ra không gian trồng cây phi truyền thống, và suy nghĩ ngoài việc trồng trong lòng đất có thể mở ra các lựa chọn của bạn. Ở đây, một hộp trồng cây tuyết tùng tùy chỉnh đã trở thành một kho tàng các loại