Menu

Daily Archive: Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2019

Tôn Zacs màu phong thủy vân hoa cương

1. Đừng xem nhẹ ngoại thất tôn lạnh màu đẹp Theo thuật tử vi & phong thủy, nếu chỉ chăm chút cho nội thất bên trong mà không quan tâm đến ngoại thất thì sẽ khiến cho tòa nhà mất cân bằng. Về phương diện thẩm mỹ, ngoại thất là yếu tố tạo được sự độc đáo cho ngôi nhà, là ấn tượng đầu tiên và là một trong các căn cứ quan trọng để xác