Menu

Monthly Archive:: Tháng Chín 2018

Thuật ngữ Auto discovery

Auto discovery là gì? Auto discovery là quá trình một “công cụ tìm kiếm” hay một “phần mềm duyệt web” tự động truy tìm một nguồn tin bằng cách đi theo những đường liên kết được cung cấp trong các thẻ của trang web đó. Trên thực tế thì Auto discovery đóng vai trò rất