Menu

Daily Archive: Thứ Tư, Tháng Sáu 6, 2018

Hệ thống bộ lưu điện liên tục là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Tóm tắt điều hành Một bộ lưu điện (UPS) là một hệ thống lưu trữ điện được sử dụng để giảm bớt hoặc tránh tác động tiêu cực và các chi phí liên quan đến điện cúp dịch vụ và / hoặc kém chất lượng điện (PQ). Trong thời gian ngừng hoạt động, năng lượng