Menu

Thời điểm vàng để đầu tư Địa Ốc Long Phát tại Long Thành

Từ dự án sân bay Long Thành tỉ suất dự định khởi công vào năm 2020 như một làn sóng mới cho phân khúc BDS Địa Ốc Long Phát nghỉ dưỡng Long Thành, Đồng Nai và nhận định của giới chuyên môn, đây là khoảng thời gian ‘vàng’ cho giới đầu tư biết chớp cơ hội. Long Thành có vị trí của ‘trời cho’